KINGFISHER 5
GT315
KINGFISHER 5" DUTCH HOE (CS530)